دکتر بهنام لطفی فر

صفحه اصلی

 دکتر بهنام لطفی فر

  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  جمهوری اسلامی ایران از سال 1392 تا کنون با شماره عضویت 10471
  • شماره پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران 5238
  • عضو انجمن ازدواج و مشاوره
  • کار بر روی اختلالات ناشی از بیماری های مزمن، اختلالات طیف وسواس، اختلالات طیف اضطرابی، اختلالات طیف افسردگی، اختلالات شخصیت، سایکوسوماتیک، و…
  • مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره خانواده
  • درمان اضطراب، افسردگی و اختلالات هذیان و توهم در کودکان
  • دارای فعالیت های پژوهشی و مقالات جاپ شده بین المللی

خدمات مشاوره دکتر لطفی فر

آیا حلقه مفقوده بشر در میان کرات آسمانی است؟ یا در میان لایه های ناشناخته ذهن ؟ آیا بشر با کاوش در میان اعماق ستارگان و لایه های ژرف تر هستی به پاسخ خود میرسد یا با کاوشی عمیق و موشکافانه در اعماق ذهن؟ پاسخ هر چه باشد پرسشی دیگر نیزمطرح می شود، آیا آن میزان که جهان را شناخته ایم، انسان را نیزشناخته ایم، یا در خواب آلودگی خویش به وهم شناخت رسیده ایم؟
سخن بر سر انسان است و موجودی که تا خویش را نشناسد از نقطه مرزی صفر رد نخواهد شد، و برراستی این نقطه، نقطه پرگار وجود است.ما برای عبور آمده ایم

چند نوع اختلال شخصیت

افسردگی

وسواسی

خودشیفتگی

مرزی (border line)

اجتنابی

دوری گزینی (schizoid)

ضد اجتماعی

پارانوئید (بدبینی)

نمایشی

اختلال شخصیت

انواع مشکلاتی که با آن مواجه هستیم

روانشناسی چیست؟ علم پیش بینی فرایندهای ذهنی که با آن مواجه هستیم.

مراحل درمان

  1. تحلیل و بررسی اولیه جهت شناسایی مشکل
  2. ارائه رویکرد های مختف (شامل ACT – CBT- LT- روان کاوی-ذهن آگاهی – روان شناسی مثبت گرا – رفتار درمانی و هیپنوتیزم) بر اساس نوع مشکل و ارائه الگوریتم درمانی
  3. پیاده سازی راه حل بر اساس نوع شدت و خصوصیات فرد مراجعه کننده
مراحل درمان دکتر لطفی فر

کارگاه آموزشی

درمان نشخوارهای فکری و وسواس فکری

100 ساعت

معنای زندگی

100 ساعت

آسیب شناسی انسان از منظر زبان

100 ساعت

بهبود روابط زوجین

32 ساعت

درمان اضطراب های مختلف ، ترسها و استرسها

32 ساعت